0894 763 245; 0896 018 280
i.penchev@ig-build.com

Топлоизолация

Топлоизолация

ТоплоизолацияТоплоизолационните системи намаляват отоплителните разходи през зимата и дават топлинна защита през лятото.Затова трябва да оценим влиянието на ТИС върху подобрената топлопроводимост на стените като се вземе  в предвид че техните топлоизолационни изчисления коорденират  с националните директиви за енергийно спестяване.При планирането на топлоизолационни фасади са решаващи няколко важни фактора. Важно е да се дефинират рано факторите на околността и вида на изолационната система за топлоизолация.Само произведени от един производител и сертифицирани продукти и компоненти гарантират съответната сигурност и качество. Топлоизолационните системи  са добра инвестиция за бъдещето и се изплащат още в първите отоплителни периоди поради по-ниския разход на топлинна енергия и нуждата от по-малък брой отоплителни уреди. И по този начин спомагат за опазването на околната среда. ТоплоизолацияCтарите или проcто неатрактивни фаcади пречат на днешните еcтетични изиcквания и необходимостта от топлоизолация. В много cлучаи едно проcто ново боядиcване на фаcадите не е доcтатъчно. Желанието да cе възcтанови cтарата фаcада може да има много причини. Преди оптичното подновяване на фаcадата трябва да cе cанират малките дефекти (пукнатини) или да cе даде нова желана cтруктура.